دوشنبه 4 تير 1397    |    Monday, June 25, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
وينبلاستين سولفات (Vinblastine sulfate)
نام های تجاری
Velbe , Alkaban, Velban,Cellblastin
اشکال دارویی
    10mg : ويال
کاربرد دارو
بيماري هوچکين ( مراحل 3و 4 ) لنفوم لنفوسيتيک ، مايکوز فونگوئيد ، سرطان بيضه يا پستان ، سارکوم کاپوسي و هيستوسيتوزX.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارو
مكانيزم اثر دارو
مهار ميتوز در مرحله متافاز با اتصال به ميکروتوبول هاي دوک ميتوزي و در نتيجه اعمال اثر اختصاصي در فاز M چرخه سلولي . مداخله در متابوليسم گلوتامات و احتمالاً سنتز اسيد هاي نوکلئيک و داراي اثرات تضعيف کنندگي بر روي سيستم ايمني.
توزيع سريع بافتي به دنبال تزريق IM ،تجمع پلاکتي ، متابوليسم کبدي ، دفع از صفرا مدفوع و ادرار . نيمه عمر نهايي 25 ساعت. فاقد عبور قابل ملاحظه از سد خوني مغزي .
موارد منع مصرف
در مبتلايان به لکوپني ، عفونت باکتريايي ، بارداري ، مردان و زنان در سنين باروري ، بيماران مسن مبتلا به زخم هاي پوستي، مبتلايان به زونا، آبله مرغان .
نحوه مصرف
استفاده هفتگي از دارو با تک دوز IV 3.7mg/m^2 در بزرگسالان : شمارش گلبولهاي سفيد جهت تعيين ميزان حساسيت بيمار به درمان . کاهش دوز 50 درصدي در بيماران با بيلي روبين مستقيم بيش از 3mg/dI .
شرايط نگهداري
در يخچال و دور از نور تا 30 روز ، ويال آماده نشده 8-2 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
خودداري از افزودن وين بلاستين به محلول هاي حاوي فورزمايد يا هپارين .
بروز برنکواسپاسم شديد در بيماران تحت درمان قبلي با ميتومايسين .
عوارض جانبي
تهوع و استفراغ ، ريزش مو ، اثرات هماتولوژيک ، کاهش تعداد WBC ها ، کاهش تعداد پلاکت ، افزايش غلظت اسيد اوريک خون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- شمارش کامل سلول هاي خوني قبل از شروع درمان و به صورت هفتگي بعد از آغاز معالجه .
2- اندازه گيري حجم مايعات دريافتي و حجم ادرار .
3- کاهش دوز در مبتلايان به زردي انسدادي يا هپاتوسلولار .
4- ارزيابي وضعيت عملکرد روده بيمار در حين درمان و استفاده از ملين ها در صورت نياز .
5- پرهيز از واکسيناسيون با واکسن حاوي ويروس زنده .
6- در صورت نشت وريدي ، تجويز دارو را بلافاصله متوقف نموده و اينفوزيون را از يک رگ ديگر ادامه دهيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی