چهارشنبه 30 بهمن 1398    |    Wednesday, February 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
وراپاميل (Verapamil Hcl)
نام های تجاری
Isoptin , Calan , Veramil
اشکال دارویی
    240mg FC, 40mg, 80mg : قرص
    5mg/2ml : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کلسيم بلوکر
کاربرد دارو
آنژين مزمن پايدار ، پرينزمتال و موارد پر خطر آنژين ناپايدار
آريتمي هاي قلب
تاکي آريتمي هاي فوق بطني و جلوگيري از تاکيکاردي فوق بطني پاروکسيسمال راجعه.
کنترل ريت بطني در بيماران ديژيتاليزه مبتلا به فلوتر يا فيبريلاسيون دهليزي مزمن.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
ضد آريتمي کلاس IV درمان آريتمي فوق بطني ، آنژين و فشار خون ، ممانعت از عبور کلسيم از کانال هاي کند و افزايش زمان بازگشت کانال ها به حالت عادي و درنتيجه کاهش ضربان قلب و بلوک هدايت دهليزي – بطني بي اثر بر الکتروفيزيولوژي دهليزي .نيمه عمر پلاسمايي انتهايي 2-8 ساعت. شروع اثر 50 دقيقه بعد از تزريق و 1-2 ساعت بعد از مصرف خوراکي. اوج غلظت پلاسمايي 1-2 ساعت . متابوليسم کبدي با متابوليت فعال نوروراپاميل ، دفع کليوي،عبور از جفت، ترشح در شير .
موارد منع مصرف
حساسيت ، سندرم سينوس بيمار يا بلوک AV درجه 2 يا 3 ، اختلال شديد در عملکرد بطن چپ ، شوک کارديوژنيک، فيبريلاسيون يا فلوتر دهليزي، نارسايي قلبي شديد ، هيپوتانسيون شديد.
تزريق IV همزمان با وراپاميل و پروپرانولول.
شير دهي
نحوه مصرف
بزرگسالان : 80-120mg ، 4-3 بار در روز خوراکي ، تيتراسيون روزانه ( در آنژين ناپايدار ) و يا هفتگي تا حصول بهينه اپتيمم پاسخ باليني ، کنترل آنژين پرينزمتال با دوز بالا .
کودکان: 4-8mg/kg در روز خوراکي و منقسم در 3-4 دوز ، دوز معمول 5mg/kg/day .
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد در پوشش بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان کاهش اثر درماني وارپاميل با مصرف ويتامين D ، ريفامپين ، سولفين پيرازون ، باربيتورات ها ، فني توئين و مصرف املاح کلسيم .
بروز هيپرکالمي و تضعيف ميوکارد در تجويز همزمان با دانترولن .
امکان بروز فراهمزيستي توسط سايمتيدين و رانيتيدين و بروز افت فشار خون در مصرف همزمان با ديزوپيراميد، فلکائينيد، پروپرانولول يا ديگر بتا بلاکرها.
کاهش سطح سرمي ليتيوم در صورت مصرف همزمان.
امکان افزايش اثر و عوارض کاربامازپين ، سيکلوسپورين ، ديگوکسين ، سولفات منيزيم تزريقي ، شل کننده هاي عضلاني غير دپلاريزان ، پرازوسين و تئوفيلين .
عوارض جانبي
سرگيجه ، يبوست ، نارسايي قلبي ، برادي کاردي ، آسيستول بطني ، فيبريلاسيون بطني
حداكثر دوز روزانه
480mg در بزرگسالان
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت قلبي به ويژه فاصله PR در دريافت کنندگان وراپاميل IV .
2- کنترل فشار خون در ابتداي درمان و هنگام افزايش دوز دارو .
3- کنترل وضعيت کبد بيمار در درمان طولاني مدت .
4- مصرف وراپاميل خوراکي همراه با غذا .
5- مطلع کردن پزشک در صورت بروز تورم دست و پاها و تنگي نفس .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی