شنبه 1 ارديبهشت 1397    |    Friday, April 20, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
وانکومايسين (Vancomycin Hcl)
نام های تجاری
Vancocin , Vancoled
اشکال دارویی
    500mg : ويال
    500mg/6ml 120ML : سوسپانسيون
کاربرد دارو
درمان عفونت هاي گرم مثبت و انتروکوک
پروفيلاکسي اندوکارديت باکتريال
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده تشکيل پليمرهاي پپتيدوگليکان ديواره سلولي باکتري ( باعث مهار سنتز ديواره سلولي باکتري مي شود) ، آسيب غشاي سيتوپلاسمي ، پروتوپلاسم و مهار سنتز RNA باکتريايي. افزايش جذب ناچيز گوارشي در التهاب دستگاه گوارش .نيمه عمر دارو در افراد با عملکرد طبيعي کليه 3-13 ساعت و بطور متوسط 6 ساعت.عبور از حفره صفاقي، عبور از جفت، توزيع در شير، متابوليسم کم، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
منع مصرف در صورت وجود هيپرسنستيويتي ، ابتلاي فرد به کاهش شنوايي ، تزريق IM .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 500mg IV هر 6 ساعت يا 1g ، IV هر 12 ساعت (در فرم تزريقي )
در فرم خوراکي : بزرگسالان : 500mg-2g/day منقسم 4-3 دوز به مدت 10-7 روز .
شرايط نگهداري
سوسپانسيون در يخچال نگهداري شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
منع مصرف همزمان بدون فاصله و يا موضعي داروهاي سمي بر گوش و کليه از قبيل آمينوگليکوزيد ها ، آمفوتريسين بي ، کوتريموکسازول ، سيس پلاتين، کولستين، آسپرين، پلي ميکسين بي، کاپرئومايسين، پارومومايسين، فوروزمايد، اتاکرينيک اسيد و ساليسيلات ها با وانکومايسين.
افزايش عوارض جانبي وانکومايسين در مصرف همزمان با داروهاي بيهوشي.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي و علائمي از قبيل کهير و خارش ، سميت گوشي و کليوي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام دوره اي آزمايش هاي ادرار و عملکرد کليوي در بيماران تحت درمان .
2- خودداري از تزريق سريع IV دارو و ضرورت انفوزيون IV دارو ظرف مدت 90-60 دقيقه و حتي 24 ساعت ( حداقل طي 1 ساعت ) جهت جلوگيري از بروز افت فشار خون .
3- استفاده از آنتي هيستامين ها يا کورتيکواستروئيدها يا مايع درماني IV در صورت بروز افت فشار خون.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی