جمعه 7 ارديبهشت 1397    |    Friday, April 27, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
والپروات سديم ( سديم والپروات ) (Valproate sodium)
نام های تجاری
Epilim , orlept , Depacon , chrono , Depakine , Orfiril , Levebel
اشکال دارویی
    300mg : کپسول
    300ml, 200mg/5ml 60 ML, 200mg/5ml 240 ML, 200mg/5ml 300ML, 200mg/5ml 120 ML, 300mg/5ml 250ML : شربت
    200mg EC, 500mg SR, 500mg EC : قرص
    400mg : ويال
    100mg/ml 10ML, 100mg/ml 3ML, 100mg/ml 5ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : اسيد کربوکسيليک
کاربرد دارو
صرع
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده کانال هاي سديم وابسته به ولتاژ و نيز افزايش ميزان GABA در مغز.
جذب سريع و کامل از راه دستگاه گوارش بوده و در صورتي که دارو همراه يا بعد از غذا مصرف شود سرعت جذب پايين آمده بدون آنکه تغييري در ميزان کلي جذب بوجود آيد. توزيع وسيع در بدن 90% PB ،متابوليسم کبدي، نيمه عمر 5-20 ساعت ، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
در بيماران با سابقه اختلالات کبدي ، حساسيت مفرط به دارو ، تجويز همزمان با داروهاي ضد صرع ، هپاتوتوکسيک .
در بيماران دچار تروماي حاد سر و به منظور پيشگيري از تشنج بعد از تروما.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : ابتدا 10-15mg/kg در روز منقسم در 3 دوز و سپس افزودن هفتگي 10-15mg/kg به دوز روزانه تا کنترل تشنجات ، دوز نگهدارنده 20-30mg/kg در روز.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش کسر آزاد و نيمه عمر اسيد والپروئيک در تجويز همزمان با آسپرين در 6 کودک صرعي و افزايش خطر خونريزي در اثر مصرف همزمان با داروهاي ضد پلاکت
عوارض جانبي
اختلالات گوارشي نظير : تهوع ، استفراغ ، سوء هاضمه ، اسهال ، کرامپ هاي شکمي و يبوست .
حداكثر دوز روزانه
بزرگسالان 60mg/kg/day ، کودکان 35-40mg/kg/day.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز دارو با دوز کمتر ، همراه با غذا و يا استفاده از شکل دير رهش ( دي والپروتکس ) جهت کاهش تحريک گوارشي .
2- انجام آزمايش عملکرد کبد قبل از شروع درمان و بعد از آن به ويژه طي 6 ماه اول درمان و به فواصل کم .
3- اندازه گيري زمان خونريزي (BT ) و شمارش پلاکت هاي قبل از شروع درمان و بعد به صورت دوره اي حين درمان .
4- خودداري از قطع ناگهاني دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی