شنبه 2 تير 1397    |    Saturday, June 23, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اورزو دي اکسي کوليک اسيد (Ursodioxycholic acid [UDCA])
نام های تجاری
Ursofalk , Ursodio
اشکال دارویی
    250mg, 300mg : قرص
    250mg, 300mg : کپسول
کاربرد دارو
1. حل کردن سنگ هاي صفراوي راديولوسنت.
2. پيشگيري از تشکيل سنگ هاي صفراوي در افراد چاق که وزن خود را به سرعت کاهش مي دهند.
مصرف در حاملگی
B
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی