پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397    |    Thursday, April 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اوروکيناز (Urokinase)
نام های تجاری
Abbokinase
اشکال دارویی
    250/000IU, 75/000IU : ويال
کاربرد دارو
1. درمان آمبولي حاد ريه يا DVT(ترومبوز وريدي عميق) حاد.
2. باز کردن مسير کاتتر داخل وريدي.
مصرف در حاملگی
C
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر بروز خونريزي در مصرف همزمان با آسپرين ، دي پريدامول ، ايندومتاسين ، فنيل بوتازون و داروهاي ضد انعقاد خوراکي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی