شنبه 5 خرداد 1397    |    Saturday, May 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اوره (Urea)
اشکال دارویی
    - : بالک
    10 %, 20 %, 5 % : کرم موضعي
مصرف در حاملگی
C
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته ، در جاي خنک و دور از رطوبت.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی