دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Monday, May 28, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ترابکتدين (Trabectedin)
نام های تجاری
Yondelis , ET-743 ,
اشکال دارویی
    1mg : ويال
فرمول شیمیایی
C39H43N3O11S = 761.84 g/mol
کاربرد دارو
در درمان بيماري زلتيا و بيماري جانسون جانسون کاربرد دارد.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
نيمه عمر دارو در بدن حدود 180 ساعت مي باشد.
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی