جمعه 1 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تاليدوميد (Thalidomide)
نام های تجاری
Thalomid
اشکال دارویی
    50mg, 100mg : قرص
    50mg, 200mg, 100mg : کپسول
مصرف در حاملگی
NR
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص خون و انکولوژي
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی