دوشنبه 2 بهمن 1396    |    Monday, January 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تموزولاميد (Temozolamide)
نام های تجاری
Temodar , Temodal
اشکال دارویی
    100mg, 250mg, 20mg, 5mg, 140mg : کپسول
    250mg, 5mg, 20mg : قرص
    2.5 mg/ml : ويال
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی