جمعه 1 تير 1397    |    Friday, June 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تموزولاميد (Temozolamide)
نام های تجاری
Temodar , Temodal
اشکال دارویی
    5mg, 20mg, 250mg : قرص
    5mg, 20mg, 100mg, 250mg, 140mg : کپسول
    2.5 mg/ml : ويال
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی