يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تلميسارتان (Telmisartan)
نام های تجاری
Micardis
اشکال دارویی
    20mg, 40mg, 80mg : قرص
کاربرد دارو
کاهش خطر وقايع قلبي عروقي
درمان فشار خون بالا
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بدليل عدم وجود مطالعات کافي شيردهي در طول درمان توصيه نمي شود.
شرايط نگهداري
در بسته بندي اصلي، دور از رطوبت و در دماي زير 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
ديگوکسين در هنگام مصرف همزمان موجب افزايش غلظت پتاسيم خون مي شود.
افزايش غلظت غيرقابل بازگشت ليتيوم و سميت ناشي از آن به هنگام مصرف همزمان اين دارو با آنتاگونيست هاي گيرنده آنژِوتانسينII شامل Telmisartan گزارش شده است.
در سالمندان مصرف همزمان اين دارو با NSAIDها و COX2-I به علت کاهش حجم آب بدن يا در افرادي که دچار اختلال عملکرد کليه هستند .
عوارض جانبي
تنفسي: سرفه، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني، فارنژيت.
سينوزيت، سر درد، سرگيجه، درد عضلاني، درد پشت.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی