سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن خوراکي تيفوئيد (Typhoid vaccine oral)
نام های تجاری
Vivotif Berna
اشکال دارویی
    - : قطره خوراکي
کاربرد دارو
پيشگيري از عفونت سالمونلاتيفي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
حاوي باکتري زنده و ضعيف شده سالمونلاتيفي از نژاد TY2la .تکميل مصرف هر 4 دوز واکسن حداقل ا هفته قبل از تماس با سلمونلاتيفي جهت ايجاد مصونيت ، طولاني مدت مصونيت 7-5 سال .
موارد منع مصرف
در کودکان کمتر از 6 سال .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي 5 سال : يک کپسول ، يک روز در ميان تا 4 روز .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد دور از نور . موثر بودن واکسن در اين شرايط تا 18 ماه .
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان کاهش اثر واکسن با استفاده همزمان با چند واکسن يا همراه با ايمونوگلوبولين ، امکان کاهش اثر واکسن با مصرف سرکوب کننده هاي ايمني.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بروز کمتر عوارض جانبي با واکسن خوراکي نسبت به شکل تزريقي.
2- ايجاد مصونيت 3 ساله با استفاده 3 کپسول ، يک روز در ميان در افراد در معرض بيماري .
3- ضرورت تزريق واکسن در کارمندان آزمايشگاه ( در تماس با سالمونلاتيفي ) و افرادي که به نواحي آندميک بيماري سفر مي کنند .
4- مصرف واکسن با شکم خالي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی