يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تروپيسترون (Tropisetron)
نام های تجاری
Navoban
اشکال دارویی
    1mg/ml 5ML : آمپول
    5mg : کپسول
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني ، درمان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
مکانيسم اثر مشابه انداسترون وي طولاني تر است . داراي جذب گوارشي خوب ، حداکثر غلظت پلاسمايي طي 3 ساعت، PB : 71% ،نيمه عمر حذف در extensive metaboliser حدود 8 ساعت و در Poor metaboliser حدود 45 ساعت .
نحوه مصرف
در پيشگيري و درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني : تک دوز 5mg در روز در درمان و کمي قبل از شروع شيمي درماني تزريق IV دوزهاي بعدي به ميزان 5mg در روز خوراکي و حداقل يک ساعت قبل از صرف غذا به مدت 5 روز. درمان تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي: 2mg تزريق IV با انفوزيون وريدي، تجويز حين 2 ساعت انتهاي بيهوشي،جهت پيشگيري از تهوع و استفراغ،تجويز همين دوز کمي قبل از القاء بيهوشي.
عوارض جانبي
منگي ، خستگي ، اختلالات گوارشي ، توهم شنوايي ، پرفشاري خون يا کاهش آستانه تشنج در بيماران مستعد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی