شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تري متافان کامسيلات (Trimethaphan camsylate)
نام های تجاری
Arfonad
اشکال دارویی
    50mg/ml 10ML : آمپول
کاربرد دارو
دردماي اتاق .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
مهار تحريک گيرنده هاي پس سيناپسي از طريق رقابت با اسيتل کولين گشاد کنندگي عروقي محيطي و آزاد سازي هيستامين اثر ضد فشار خون به دليل مهار تون سمپاتيک و گشادکنندگي عروقي متابوليسم دارو توسط سودوکولين استراز،شروع اثر فوري، طول مدت اثر 10-5 دقيقه،دفع کليوي.
موارد منع مصرف
شوک ، هيپوکسي شديد يا نارسايي تشديد نشده ريوي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه در درمان پرفشاري خون (0.5-1ml/min ) 0.5-1mg/min و دوز نگهدارنده 1-6 mg/min تجويز به صورت انفوزيون وريدي .
تداخل مصرف با ساير داروها
احتياط در مصرف همراه بي حس کننده ها به ويژه بي حس کننده هاي نخاعي ،
تشديد اثر انسدادي داروهاي بلوک کننده عصبي- عضلاني از نوع غير دپلاريزان يا تاثير سوکسينيل کولين،
تشديد افت فشارخون در مصرف همزمان ساير داروهاي کاهنده فشار خون.
عوارض جانبي
يبوست ، افت شديد فشار خون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل فشار خون بيمار .
2- پرهيز از تغيير وضعيت ناگهاني .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی