شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تري فلورايدين (Trifluoridine)
نام های تجاری
Viroptic , TFT
اشکال دارویی
    1 % : قطره چشمي
کاربرد دارو
درمان کراتيت اپي تليال راجعه و کراتوکنژيکتيويت ناشي از هرپس سيمپلکس تيپ 1 يا 2 .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
تداخل در ساخت DNA و ورود به DNA ويروس به جاي تيميدين و مهار تکثير سلولي ويروس موثر بر عليه HSVI ويروس واکسينا و برخي گونه هاي آدنوويروس ، نيمه عمر 18-12 دقيقه، شروع اثر دارو و 14-7 روز پس از مصرف و اوج اثر بعد از 14 روز.قابل نفوذ به داخل قرنيه و مايع زلاليه و افزايش نفوذ در صورت وجود التهاب.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : يک قطره هر 2 ساعت در ساعات بيداري و قبل از خواب در چشم مبتلا تا حداکثر 9 قطره در روز ادامه درمان تا اپي تلياايزاسيون کامل قرنيه .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد .
عوارض جانبي
احساس موقت و خفيف سوزش به دنبال چکاندن دارو و ادم پلک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بي تاثير بر عفونت هاي باکتريايي ، قارچي يا کلاميد يايي و بي اثر در زمينه پيشگيري از کرتوکنژکتيويت و کراتيت اپي تليال ناشي از هرپس سيمپلکس .
2- برخي ويروس ها به آن مقاومند ، قطع درمان و مصرف داروي ديگر در صورت عدم بهبودي تا 14 روز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی