دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تري کلابندازول (Triclabendazole)
اشکال دارویی
    250mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آزول ها
کاربرد دارو
درمان فاسيولوز ، درمان پاراگونيموس.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
فرم فعال دارو بنزيميدازول است که به توبولين اتصال يافته و سنتز پروتئين را مهار مي کند از اين دارو در ابتدا در دامپزشکي و براي درمان فاسيوليوز حيواني استفاده مي شد . تاثير بالايي دارد، جذب خوراکي دارو سريع و کامل بوده و متابوليسم ان کبدي است.
موارد منع مصرف
در نارسايي کليه و کبد با احتياط مصرف شود .
نحوه مصرف
درمان فاسيولوز : 10mg /kg تک دوز پس از غذا درمان پاراگونيموس : 5mg /kg يک بار در روز تا 3 روز يا 10mg /kg دوبار در روز براي يک روز يا 10mg/kg تک دوز .
شرايط نگهداري
زير 30 درجه سانتيگراد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی