شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تريامترن اچ (Triamterene-H)
نام های تجاری
Dyazide , Maxzide
اشکال دارویی
    - : قرص
کاربرد دارو
ادم ناشي از نارسايي قلب – سيروز کبدي ، سندروم نفروتيک ، هيپرآلدسترونيسم ثانويه .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
داراي مدر نگهدارنده پتاسيم با اثرات متوسط محل اثر اصلي : توبولهاي ديستال کليه ، فاقد اثر آنتاگونيستي آلدوسترون و فاقد اثر مهار کنندگي بر روي کربنيک انهيدراز ، کاهنده باز جذب سديم و دفع پتاسيم . جذب متغير و نسبتا سريع گوارشي، فراهم زيستي 50%، نيمه عمر پلاسمايي 2 ساعت، PB:60% عبور از سد جفتي، توزيع در شير، مدت اثر 9-7 ساعت، شروع اثر 4-2 ساعت، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
آنوري ، مبتلايان به نارسايي شديد يا پيشرونده کليه ، بيماري شديد کبدي ، هيپرکالمي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه : 100mg يک تا دوبار در روز پس از صبحانه و نهار، کودکان : 2-4mg /kg در روز ، خوراکي ، منقسم در يک يا دو دوز ، حداکثر دوز 6mg /kg .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور و در ظرف بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر بروز هيپرکالمي در مصرف مهار کننده هاي ACE و مکمل هاي حاوي پتاسيم ، افزايش خطر مسموميت با آمانتادين و ليتيم، افزايش خطر سميت کليوي با NSAID ها، افزايش بروز خطر هيپوناترمي با کلرپروپاميد.
عوارض جانبي
ترومبوسيتوپني ، اگرانولوسيتوز ، هيپرکالمي ، آنافيلاکسي.
حداكثر دوز روزانه
روزانه 30mg در بزرگسالان .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل عدم بيمار قبل و حين درمان .
2- کنترل مرتب فشار خون و BUN .
3- توجه به عوارض خوني ديسکرازي.
4- تجويز دارو همراه با غذا براي پيشگيري از تهوع.
5- کنترل سطح الکتروليت هاي خوني .
6- مصرف دارو بعد از غذا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی