يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ترازودون (Trazodone Hcl)
نام های تجاری
Desyrel
اشکال دارویی
    50mg FC : قرص
کاربرد دارو
افسردگي ، درد مزمن .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
داراي اثر ضعيف مهارکنندگي باز جذب سروتونين و آنتاگونيست گيرنده 5-HT داراي جذب خوب پس از تجويز خوراکي . حداکثر غلظت پلاسمايي در مصرف با معده خالي از 1 ساعت همراه با غذا و بعد از 2 ساعت .متابوليسم کبدي، بيشتر دفع کليوي و کمي مدفوعي، داراي حذف 2 مرحله اي با نيمه عمر 6-3 ساعت و 9-5 ساعت ، کاهش کليرانس ترازودون در بيماران مذکر و مسن.
موارد منع مصرف
بيماري هاي قلبي – عروقي ، مرحله اول پس از MI حساسيت مفرط به دارو.
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز شروع 5mg سه بار در روز در طي 3 روز رساندن آن از 50mg روزي يکبار تا 50 mg روزي سه بار . در صورت لزوم هر 3 روز يکبار انفوزيون آن به ميزان 50mg .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در ظرف دربسته و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
پرهيز از مصرف دارو در بيمار مصرف کننده MAOI و تا 14 روز پس از قطع آن ، پرهيز از مصرف فنلزين تا يک هفته پس از قطع ترازودون،
کاهش دوز داروي ضد فشار در حين مصرف همزمان با کلونيدين،
تشديد اثرات تضعيفي CNS در مصرف همزمان الکل و ساير سرکوبگرهاي CNS. قطع دارو پيش از بيهوشي به دليل تداخل با داروهاي بيهوشي.
از بين بردن داروهاي ضد صرعي، افزايش سطح سرمي ديگوکسين يا فني توئين.
عوارض جانبي
خواب آلودگي – افت فشار خون – خشکي دهان – پرفشاري خون – سنکوپ – تا کيکاردي – برادي کاردي – تاکيکاردي بطني- هماچوري- پرياپيسم.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- افزايش جذب دارو با غذا و کاهش عوارضي چون سنگيني سر و سرگيجه .
2- در صورت مشکل قلبي کنترل مرتب بيمار حين و قبل درمان .
3- در صورت پيدايش خواب آلودگي ، بي قراري يا اختلال قضاوت به پزشک مراجعه نماييد .
4- در بيماران مرد در صورت بروز نعوظ طولاني قطع دارو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی