شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تراستوزوماب (Trastuzumab)
نام های تجاری
Herceptin
اشکال دارویی
    440mg, 150mg : ويال
کاربرد دارو
درمان دارويي منفرد سرطان متاستاتيک پستان در بيماراني که تومور آنها پروتئينHERZ را بيش از حد بيان مي کند ، افرادي که يک يا چند رژيم شيمي درماني براي بيماري متاستاتيک خود دريافت کرده اند. همراه با پاکلي تاکسل جهت درمان سرطان متاستاتيک پستان در بيماراني که تومور انها پروتئين HERZ را بيش از حد بيان مي کند. افرادي که براي بيماري متاستاتيک خود تا کنون تحت شيمي درماني قرار نگرفته اند.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
تا 6 ماه پس از قطع دارو از شير دهي خودداري شود .
مكانيزم اثر دارو
نوعي آنتي بادي مونوکلونال تهيه شده به روش نوترکيبي DNA است که به طورانتخابي به HERZ متصل مي شود و تکثير سلول هاي توموري بيان کننده بيش از حدZ HER را مهار مي کند ، حجم توزيع دارو تقريباً برابر حجم سرمي توزيع آن است، متابوليسم مشخص نيست. نيمه عمر و کليرانس دارو بسته به دوز مي باشد.
موارد منع مصرف
واکنش هاي حساسيتي به دارو و در بيماران مسن يا دچار اختلال عملکرد قلب مصرف با احتياط صورت گيرد .
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان : ميزان بارگيري اوليه 4mg/kg است که داخل وريدي بوده و طي 90 دقيقه انفوزيون مي شود در صورتيکه دوز بارگيري اوليه به خوبي متحمل شود دوز نگهدارنده به ميزان 32g/kg هر هفته طي 30 دقيقه به روش داخل وريدي انفوزيون مي شود .
شرايط نگهداري
ويال ها در دماي 8-2 محلول آماده شده 8-2 دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است داروهاي انتراسيکليني خطر سميت قلبي را افزايش دهند، پاکلي تاکسل منجر به افزايش مقادير پلاسمايي تراستوزوماب ميشود. پايش دقيق بيمار ضروري است.
عوارض جانبي
ضعف و ناتواني – سرگيجه – تب – سردرد – بي خوابي – درد – ادم محيطي – کمر درد – تنگي نفس – افزايش سرفه – نارسايي قلب – لکوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قبل از درمان بيمار تحت ارزيابي وضعيت قلبي براي تعيين خطر سميت قلبي قرار گيرد.
2- تنها در مورد بيماراني استفاده شود که سلول ها تومورال سرطان متاستاتيک آنها پروتئين HERZ را بيش از حد بيان مي کند .
3- بيمار را از نظر عوارض در نظر گرفته مثل ( S3 گالوپ ، ادم محيطي ) و اگر همراه با دارو تتراسيکلين ها و ديسکوفسفامايد نيز استفاده شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی