دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ترانيل سيپرومين سولفات (Tranylcypromine sulfate)
نام های تجاری
Parnate
اشکال دارویی
    10mg : قرص
کاربرد دارو
افسردگي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مصرف با درنظر گرفتن منافع دارو در برابر عوارض احتمالي.
مكانيزم اثر دارو
تشکيل پيوند کوالان غير قابل برگشت با محل هاي فعال آنزيم MAO از طريق تبديل به يک واسطه فعال با گروه سولفيدريل و افزايش غلظت داخل سلولي آمين ها در دستگاه عصبي و مغز . جذب گوارشي اسان، حداکثر غلظت پلاسمايي 3-1 ساعت پس از هضم دارو ، نيمه عمر پلاسمايي دفع دارو حدود 5/2 ساعت و دفع کليوي.
موارد منع مصرف
بيماري هاي کبدي ، اختلالات عروقي مغزي يا فئوکروموسيتوم .
نحوه مصرف
شروع با دوز اوليه 10mg روزانه و رساندن آن به 30mg روزانه تا انتهاي هفته اول منقسم در سه دوز عدم مصرف در هنگام شب به دليل ايجاد اختلال در خواب دوز معمول روزانه 30-40 mg تا حداکثر 60mg .
مصرف در کودکان توصيه نمي شود .
شرايط نگهداري
در ظرف دربسته محکم و در دماي اتاق و دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
پرهيز از تجويز همزمان با کلوميپرامين ، تشديد عوارض سمپاتوميمتيک در مصرف همزمان با آمين هايي چون دوپامين ، ايجاد واکنشهاي کشنده در مصرف همزمان با دکسترومتورفان، پرهيز از مصرف همزمان با تري سيکليک ها، ايجاد کلاپس قلبي عروقي در مصرف همزمان مپريدين، تشديد اثرات افت فشارخون توسط ديورتيک ها و ساير داروهاي ضد فشار.
عوارض جانبي
افت وضعيتي فشار خون ، بحران ، پرفشاري خون ، افت وضعيتي فشار خون ، آريتمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف با غذا و مايعات .
2- پرهيز از قطع ناگهاني .
3- عدم مصرف نزديک زمان خواب .
4- احتمال بروز حملات پرفشاري خون .
5- ظهور اثرات درماني در عرض 3 روز ولي 3-2 هفته زمان تا ايجاد اثرات کامل دارويي لازم است .
6- پرهيز از مصرف غذاهاي حاوي تيرامين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی