دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ترامادول هيدروکلرايد (Tramadol hydrochloride)
نام های تجاری
Ultram , Piralgin , Ultracet, Biomadol
اشکال دارویی
    50mg : کپسول
    50mg/ml 2ML, 50mg/ml 1ML : آمپول
    50mg, 100mg, 100mg SR : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مخدر
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
آنالژزيک اپيوئيدي ، داراي خواص سرتونرژيک و نورآدرنرژيک ، مصرف جهت تسکين درد متوسط تا شديد تجويز خوراکي ، وريدي و رکتال و داخل عضلاني و انفوزيون .توزيع گسترده در بدن، عبور از جفت، توزيع در شير به مقادير اندک، نيمه عمر حذف به دنبال تجويز خوراکي حدود 6 ساعت.
نحوه مصرف
تجويز خوراکي با دوز 50-100mg هر 6-4 ساعت ، تا حداکثر 400mg روزانه ، تزريق وريدي يا عضلاني با دوز 50-100mg هر 6-4 ساعت . تزريق وريدي در عرض 3-2 دقيقه به صورت انفوزيون درمان درد پس از جراحي با دوز 50-100mg .
شرايط نگهداري
محافظت از نور.
عوارض جانبي
مشابه ساير آنالژزيک هاي اپيوئيدي ، ايجاد عوارض قلبي يا تنفسي به ميزان کمتر. گهگاه بروز هيپوتانسيون يا هيپرتانسيون.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی