جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تولازولين (Tolazoline Hcl)
نام های تجاری
Priscoline
اشکال دارویی
    10mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده آلفا آدرنرژيک ( آلفا بلاکر )
کاربرد دارو
هيپرتانسيون پايدار شريان ريوي در نوزاد.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط فراوان .
مكانيزم اثر دارو
گشاد کننده مستقيم الاثر عروق محيطي با فعاليت بلوک کنندگي متوسط و رقابتي گيرنده هاي α – آدرنرژيک ، داراي خاصيت سمپاتوميمتيک ( تحريک قلبي ) ، خاصيت پاراسمپاتيک ( تحريک Gi ) ، خاصيت شبه هيستاميني، نيمه عمر پلاسمايي در نوزادان 10-3 ساعت و گاه تا 40 ساعت، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
نوزادان تازه به دنيا آمده حساس به دارو – بيماري عروق کرونري ، صدمات عروق مغزي .
نحوه مصرف
دوز اوليه : 1-2mg/kg از طريق وريد پوست سر يا هر يک از وريد هاي اندام فوقاني تخليه شونده به داخل وريد اجوف فوقاني ، تزريق طي مدت 10 دقيقه ، سپس انفوزيون دوزنگهدارنده به ميزان 1-2mg/kg /h.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
افت بيشتر فشار خون در صورت اپي نفرين يا نوراپي نفرين با مقادير بالاي تولازولين ،مهار وازوپرسور دوپامين، افدرين و متوکسامين در مصرف همزمان با تولازولين.
عوارض جانبي
پرفشاري خون – گرگرفتگي - افت فشار خون – خونريزي از دستگاه گوارشي يا ريه – لوکوپني – ترومبوسيتوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پاسخ درماني دارو به هيپرتانسيون ريوي ظرف مدت 30 دقيقه .
2- کنترل علايم حياتي و ECG بيمار ، PH و سطح الکتروليت هاي خون .
3- هنگام انفوزيون وريدي بيمار در وضعيت دراز کش باشد .
4- براي بهبود پاسخ درماني ، هنگام تزريق بيمار را گرم نگه داريد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی