چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تولازاميد (Tolazamide)
نام های تجاری
Tolinase , Tolonase
اشکال دارویی
    250mg S.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سولفونيل اوره
کاربرد دارو
ديابت شيرين تيپ II .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داراي پايين آورنده قند خون و از دسته سولفونيل اوره ها ، جذب گوارشي آهسته ، PB بالا ، متابوليسم کبدي ، دفع کليوي طول مدت اثر 24-12 ساعت ، شروع اثر 6-4 ساعت .نيمه عمر 7 ساعت.
موارد منع مصرف
ديابت قابل کنترل با رژيم غذايي ، ديابت با مشکلات جدي چون کتوزيس ، اسيدوز ، اغما ، عفونت شديد .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه : 100-250mg يکبار در روز با صبحانه در صورت نياز افزايش دوز دارو تا 100-250 mg به فواصل يک هفته اي در صورت وجود FBS < 200mg/d1 ، تجويز 100mg/day تک دوز .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
عوارض جانبي
عوارض گوارشي ( وابسته به دوز ) ترومبوسيتوپني ، آنمي آپلاستيک ، آگرانولوسيتوز ، هيپرگليسمي و واکنش هاي حساسيتي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب سطح گلوکز خون بيمار بيش از درمان و حين درمان .
2- در شرايط بروز استرس مصرف انسولين .
3- داراي اثر مدري خفيف .
4- در صورت بروز عوارض گوارشي ، تجويز همراه با غذا .
5- خرد کردن قرص ها براي سادگي مصرف.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی