شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
توکائينيد (Tocainide Hcl)
نام های تجاری
Tonocard
اشکال دارویی
    400mg, 600mg : قرص
کاربرد دارو
آريتمي هاي بطني و مهلک و مقاوم به درمان .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تصميم گيري در مورد تداوم يا قطع مصرف دارو .
مكانيزم اثر دارو
جزو داروهاي کلاس IB ضد آريتمي ، داراي خواص هموديناميک و الکتروفيزيولوژيک مشابه ليدوکائين . کاهش انتقال سديم و پتاسيم و در نتيجه کاهش تحريک پذيري ميوکارد . فراهم زيستي 100% PB : 50-100 % .متابوليسم کبدي، نيمه عمر حذف 20-10 ساعت، حداکثر غلظت پلاسمايي 2-5/0 ساعت پس از مصرف دارو.
موارد منع مصرف
حساسيت به داروهاي بي حسي موضعي از نوع آميدي بلوک درجه 2 يا درجه 3 در غياب ضربان ساز مصنوعي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 400mg هر 12-8 ساعت افزايش دوز دارو تا 1800mg در صورت نياز در نارسايي کبد يا کليه تجويز به ميزان کمتر از 1200mg روزانه .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در ظرف در بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش توانايي انقباضي عضله قلب و افزايش عوارض عصبي دارو در مصرف همزمان با بتابلاکرها ،
کاهش غلظت خوني دارو با سايمتدين، افزايش اثرات دارويي و عوارض عصبي با داروهايي نظير ديزوپراميد، ليدوکائين، مکسي ليتين، فني توئين ،پروکايين آميد و کينيدين.
عوارض جانبي
سرگيجه – لرز – استفراغ – پارستزي – آريتمي جديد يا تشديد آريتمي – نارسايي قلبي .برادي کاردي، ديس کرازي خوني، ايست تنفسي، ادم ريوي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب غلظت پلاسمايي دارو .
2- تجويز تنها در صورت خطر ناک بودن آريتمي بيمار.
3- کنترل مرتب وضعيت خوني بيمار هر هفته به خصوص در 12 هفنه اول درمان .
4- کنترل سطح پتاسيم خون .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی