يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
توبرامايسين سولفات (Tobramycin sulfate)
نام های تجاری
Nebcin , Tobrex
اشکال دارویی
    50mg/ml 1.5ML, 40mg/ml 2ML, 10mg/ml 2ML, 75mg/ml 1.5ML : آمپول
    28mg : کپسول استنشاقي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
عفونت هاي باکتريال گرم منفي از جمله درمان Cystic Fibrosis .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
قطع شير دهي در زمان مصرف دارو .
مكانيزم اثر دارو
اوج غلظت پلاسمايي 90-30 دقيقه پس از تجويز 1mg/kg در حدود 4mcg/ml در تجويز دوزهاي معمول از طريق تزريق آهسته وريدي . ايجاد غلظت پلاسمايي کمي بيشتر از 12mcg/ml ، نيمه عمر 3-2 ساعت .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 3mg/kg در شبانه روز در سه دوز منقسم هر 8 ساعت . تجويز IM يا IV براي عفونت هاي شديد کمتر يا مساوي 5mg/kg درشبانه روز ، IM يا IV يا تجويز 4 دوز همسان در عفونت هاي مهلک .
شرايط نگهداري
قبل از رقيق شدن در دماي 30-15 درجه حرارت ، بعد از رقيق شدن در يخچال تا 96 ساعت .
تداخل مصرف با ساير داروها
در صورت مصرف همزمان با پني سيلين ها ، احتمال غير فعال شدن توبرامايسين بيشتر از آمينوگليکوزيدها است .
عوارض جانبي
اثرات سمي ناشي از مصرف اين دارو بر روي کليه ، کمتر از ساير آمينوگليکوزيدها .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تهيه کشت و آنتي بيوگرام قبل از شروع درمان و در حين درمان .
2- وزن کردن بيمار قبل از شروع درمان .
3- تحت نظر داشتن بيمار به طور مداوم .
4- کنترل دوره اي عملکرد کليه اي ، شنوايي و وستيبولار بيمار .
5- احتمال ايجاد کري ناقص يا دو طرفه حتي بعد از درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی