سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيزانيدين هيدروکلرايد (Tizanidine hydrochloride)
نام های تجاری
Zanaflex , Sirdalud
اشکال دارویی
    4mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آدرنرژيک
کاربرد دارو
درمان علامتي اسپاستيسيتي همراه با مالتيپل اسکلروزيس يا تروما به طناب نخاعي يا بيماري هاي نخاعي ، درمان اسپاسم عضلاني دردناک همراه با بيماريهاي اسکلتي – عضلاني .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
شل کننده اسکلتي – عضلاني داراي اثر مستقيم اگونيست صناعي α2 – آدرنرژيک از خانواده کلونيدين .عمل در مقاطع اسپينال و سوپراسپينال و مهار نورونهاي تحريکي . داراي جذب گوارشي .ايجاد اوج غلظت پلاسمايي 2-1 ساعت پس از مصرف خوراکي، متابوليسم از طريق مسير اول کبدي، دفع ادراري بيشتربه صورت متابوليتهاي غير فعال، نيمه عمر نهايي حذف بين 4-2 ساعت.
موارد منع مصرف
در اختلالات کبدي شديد .
نحوه مصرف
در انگليس دوزاژ دارو در زمان اسپاستيسيتي 2mg ، تک دوز است . سپس افزايش دوز دارو با توجه به ميزان پاسخ دهي بيمار با فواصل زماني حداقل 4-3 روز به ميزان 2mg .
تداخل مصرف با ساير داروها
تحريک عوارض CNS دارو در مصرف همزمان الکل ،افت بيش از حد فشارخون در بيماران تحت درمان ضد فشار، ايجاد برادي کاردي در مصرف همزمان با ديگوکسين يا بتابلاکرها.
عوارض جانبي
خستگي – گيجي – سرگيجه – ضعف عمومي – دهان خشک – درد و ضعف عضلاني – بي خوابي – اضطراب – سردرد – اختلالات گوارشي مثل تهوع و استفراغ – برادي کاردي – توهم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام احتياطات لازم حين رانندگي يا کار يا ماشين آلات نيازمند هوشياري و دقت .
2- انجام آزمون هاي کبدي در ماه هاي 1، 3 ، 6 .
3- در صورت افزايش آنزيم هاي کبدي به صورت پايدار پرهيز از ادامه درمان با تيزانيدين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی