دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيتانيوم دي اکسايد (Titanium dioxide)
نام های تجاری
Bady Block , Presun , Hawaiian Tropic , Protective Tanning , Copperton Sunstick
اشکال دارویی
    - : لوسيون
    - : بالک
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
کاهش نفوذ پرتو UV به داخل اپي درم با ايجاد سد فيزيکي سبب انعکاس ، پخش ، جذب و بلوک اشعه UV و امواج قابل رويت .
موارد منع مصرف
مورد خاصي مطرح نبوده .
نحوه مصرف
اثر کاربرد آن بر روي پوست مشابه زينک اکسايد استفاده از ترکيب اين دو دارو در ترکيبات ضد آفتاب .
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی