شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيروفيبان (Tirofiban Hcl)
نام های تجاری
Agrastat
اشکال دارویی
    12.5mg/50ml : ويال
    250mcg/ml 50ML, 250mcg/ml 25ML : محلول تزريقي
کاربرد دارو
سندرم حاد کرونري (ACS ) همراه با هپارين در مورد بيماراني که به روش طبي درمان مي شوند و افرادي که تحت آتروکتومي يا آنژيوپلاستي به روش PTC قرار مي گيرند .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
قطع شيردهي .
مكانيزم اثر دارو
نوعي آنتاگونيست برگشت پذير اتصال فيبرينوژن به گيرنده IIIa/GpIIb موجود بر روي پلاکت هاست که منجر به مهار وابسته به دوز تجمع پلاکتي مي شود ، دارو به روش داخل وريدي تجويز مي شود . متابوليسم دارو محدود و نيمه عمر ان 2 ساعت است.شروع اثر و رسيدن به اوج اثر سريع است.
موارد منع مصرف
حساسيت نسبت به دارو هر يک از اجزاي IIIa/GpIIb تزريقي ديگر .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز بارگيري به ميزان 0.4mcg/kg در دقيقه به روش داخل وريدي به مدت 30 دقيقه تجويز مي شود و به دنبال آن انفوزيون پيوسته به ميزان 0.05mcg /kg در دقيقه انجام مي گيرد.
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و رطوبت .
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است داروهاي ضد انعقاد خون نظير وارفارين ، کلوپيدوگرل ، دي ميپريدامول خطر خونريزي را افزايش دهند ، لووتيروکسين و امپرازول کليرانس کليوي تيروفيبان را افزايش ممکن است دهد، دونگ کواي، گل مينا، سير، زنجبيل، شاه بلوط هندي، شبدر قرمز ميتوانند خطر خونريزي را افزايش دهند.
عوارض جانبي
خونريزي ، برادي کاردي ، ديسکسيون سرخرگ کرونر ، ترمبوسيتوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انفوزيون دوزهاي بيش از 50mcg/ml خودداري کنيد . تعداد موارد مرگ گيري شرياني يا وريدي تزريقات داخل عضلاني تعبيه کاتتر ادراري لوله گذاري نازوتراکئال و لوله هاي نازو گاستريک را به حداقل برسانيد . از محلهاي غير قابل فشار نظير وريد هاي ساب کلاوين يا ژوگولار جهت تزريقات داخل وريدي استفاده نکنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی