پنجشنبه 21 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيکلوپيدين (Ticlopidine Hcl)
نام های تجاری
Ticlid
اشکال دارویی
    250mg FC : قرص
کاربرد دارو
جلوگيري از بروز حوادث ترومبوتيک شرياني شامل TIA و سکته مغزي در افراد پر خطر و بيماران با سابقه سکته مغزي .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده تجمع پلاکتي از طريق مهار القايي ADP در اتصال پلاکت به فيبرينوژن و پلاکت به پلاکت و افزايش زمان خونريزي داراي اثر برگشت ناپذير و تا آخر عمر بر پلاکت، جذب سريع گوارشي به خصوص بعد از غذا،PB :98% اوج غلظت پلاسمايي 2 ساعت بعد.شروع اثر 2 روز يا کمتر و مدت اثر 2-1 هفته، متابوليسم کبدي و دفع کليوي.
موارد منع مصرف
ازدياد حساسيت به دارو ، اختلالات خوني ، خونريزي هاي پاتولوژيک فعال ناشي از زخم .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 250mg دو بار در روز به همراه غذا .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر سميت تئوفيلين ، کاهش سطح پلاسمايي تيکلوپيرين در مصرف همزمان با آنتي اسيد ها ، تشديد اثر آسپيرين بر پلاکتها ، احتمال ايجاد سميت با تيکلوپيدين در مصرف همزمان سايمتدين، کاهش مختصر در سطح سرمي ديگوکسين.
عوارض جانبي
اسهال – تهوع 0 استفراغ – سوء هاضمه 0 درد هاي شکمي – خونريزي مغزي ، سندرم نفروتيک ، نوتروپاني ، پان سيتوپني، ترومبوسيتوپني، پنوموني حساسيتي، راش، ترومبوسيتوپنيک پورپورا، بيماري سرم ،هيپوناترمي، افزايش سطح سرمي کلسترول.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت مصرف تيکلوپيرين جهت جايگزيني داروي فيبرينوليتيک يا داروي ضد انعقاد ، قطع مصرف دارو هاي قبلي پيش از شروع درمان با تيکلوپيرين .
2- در صورت لزوم ، برگشت زمان خونريزي به حالت طبيعي طي 2 ساعت با تزريق 20mg IV پردنيزولون يا گاهي انجام انتقال پلاکت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی