چهارشنبه 20 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيروتروپين (Thyrotropin (Thyrotrophin & TSH ))
اشکال دارویی
    10U : ويال
کاربرد دارو
تشخيص هيپوتيروئيدي ساب کلينيکال ، افتراق هيپوتيروئيدي اوليه از ثانويه يا از يوتيروئيدي در بيماران دريافت کننده هورمون تيروئيد ، کشف بقا يا متاستازهاي کارسينوم تيروئيد ، يافتن بافت هاي تيروئيد اکتوپيک در بيماران با سرکوب بافت طبيعي تيروييد مبتلا به ادنوم توکسيک.
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
با احتياط فراوان .
مكانيزم اثر دارو
افزايش ترشح لووتيروکسين و ليوتيرونين چند دقيقه پس از تجويز تيروتروپين هيپرتروفي و هيپرپلازي تيروئيد طي 24 ساعت پس از تجويز.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، سابقه اخير MI ، بيماري آديسون درمان نشده .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : جهت افتراق هيپوتيروئيدي اوليه از ثانويه : IU 10 تيروتروپين به مدت 3-1 روز IM يا SC 240 ساعت پس از تزريق . بررسي ميزان جذب I^131 توسط غده تيروئيد .
شرايط نگهداري
پايين تر از 40 (30-15 درجه سانتيگراد ).
تداخل مصرف با ساير داروها
سابقه قبلي حساسيت به اين دارو ، ايجاد واکنش هاي حساسيتي به ميزان شايع.
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، سردرد ، کهير ، گرگرفتگي صورت ، واکنش هاي حساسيتي ، آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بررسي ميزان جذب يد راديو اکتيو (RAIU ) قبل از تجويز اولين دوز تيروتروپين و بعد از آخرين دوز آن .
2- قبل از تجويز اولين دوز ، بررسي سطح T4 توتال آزاد و T3 سرم .
3- پرسش از بيمار در مورد حساسيت به دارو قبل از تجويز آن.
4- پايش کامل بيمار توسط پزشک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی