چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيوتيکسن (Thiothixene)
نام های تجاری
Navane
اشکال دارویی
    5mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : تيوگزانتين
کاربرد دارو
اختلالات سايکوتيک .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
آنالوگ فنوتيازين هاي پيپرازيني ، اثرات اکستراپيراميدال بيشتر و اثرات آرام بخشي ، آنتي کولينرژيکي و کاهندگي فشار خون ، جذب سريع گوارشي ، متابوليسم در ديواره روده باريک ، دفع کليوي و مدفوعي .عبور از BBB، و جفت وتوزيع در شير مادر.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 2mg سه بار در روز ، خوراکي (در موارد شديد تر 5mg دو بار در روز ) افزايش تدريجي دوز تا 20-30mg در روز و در صورت نياز ، در سايکوزهاي شديد تجويز تا حد 60 mg روزانه .
شرايط نگهداري
در ظروف غير قابل نفوذ هوا و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال مهار اثر کاهش فشار خون گوانتيرين ، افزايش کليرانس دارو با استعمال دخانيات .
عوارض جانبي
تسکين کمتر و آثار خارج هرمي شايع .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی