دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيوگوانين (Thioguanine)
نام های تجاری
Lanvis
اشکال دارویی
    40mg : قرص
کاربرد دارو
AML
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
اثرات مشابه مرکاپتوپورين .جذب ناقص گوارشي (30%) ، تبديل داخل سلولي به تيوگوانيليک اسيد و مشتقات تيوگوانوزين ، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
دپرسيون مغز استخوان ، زونا ، آبله مرغان (يا سابقه تماس اخير با اين بيمار ) .
نحوه مصرف
دوز اوليه در کودکان و بزرگسالان : 2mg /kg /day خوراکي ، در صورت عدم بهبودي پس از 4 هفته يا عدم افت تعداد لکوسيت يا پلاکت فرد ، افزايش دوز دارو تا 3mg/kg/day تجويز به صورت تک دوز.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
ايجاد مسموميت کبدي واريس مري در مصرف همزمان بوسولفان ، افزايش احتمال بروز بيماريهاي کبدي در مصرف همزمان با ساير داروهاي ضد سرطان، کاهش شديد فعاليت مغز استخوان درمصرف همزمان تيوگوانين و ساير داروهاي اين خاصيت يا انجام پرتودرماني.
عوارض جانبي
افزايش غلظت اسيد اوريک خون ، اثرات سمي بر سيستم هماتولوژيک شامل : ترومبوسيتوپني، لکوپني، انمي، هپاتيت، افزايش انزيم هاي کبدي،استوماتيت، اسهال، نکروز پارگي دستگاه گوارش.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- شروع اثر دارو همراه با تعدادي عوارض جانبي .
2- اطلاع به پزشک در صورت مشاهده تب ، گلودرد يا ساير علام عفوني ، خونريزي يا کبودي غير طبيعي در بيمار .
3- شمارش کامل سلول هاي خوني و کنترل غلظت هموگلوبين و هماتوکريت قبل از درمان و حداقل هفته اي يکبار در حين درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی