سه شنبه 2 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تئوفيلين جي (Theophylline-G)
نام های تجاری
Elixophylin – 66
اشکال دارویی
    120ml : شربت
مصرف در حاملگی
NR
تركيبات
ترکيب تئوفيلين و گايافنرين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی