سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تئوفيلين (Theophylline)
نام های تجاری
Bronkodyl , Slo-phyllin , Elixophyllin
اشکال دارویی
    200mg SR, 200mg S.tab, 100mg SR, 100mg Retard : قرص
    200mg SR : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : متيل گزانتين
کاربرد دارو
کنترل برونکو اسپاسم حاد ، کنترل آسم مزمن ( برونکو اسپاسم متناوب با شدت متغير) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
مشابه آمينوفلين ، داراي جذب سريع و کامل گوارشي ، حداکثر اثر دارو 4 ساعت پس از هضم فرم هاي آهسته رهش دارو 2-1 ساعت پس از هضم ساير فرم هاي دارو PB : 40% .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به ترکيبات گزانتيني ، زخم گوارشي ، اختلالات تشنجي ، شيردهي .
نحوه مصرف
در کنترل برونکو اسپاسم : بزرگسالان : استفاده از قرص معمولي با دوز 5mg /kg 8-6 ساعت تا ايجاد حداکثر غلظت سرمي 10 mg /ml پس از کنترل فاز حاد آسم ، ادامه درمان با ترکيبات آهسته رهش . در کنترل اسم مزمن...: بزرگسالان: 100-300mg در روز در دو دوز منقسم شروع درمان با دوز پايين و افزايش تدريجي دوز دارو. کودکان: مصرف در اسم شبانه با قرص هاي اهسته رهش با دوز 10mg/kg در 24 ساعت و افزايش تدريجي دوز دارو.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش سطح سرمي تئوفيلين با داروهاي : آمينو گلوتتمايد ، باربيتورات ها ، زغال فعال هيدرانتوئين ها ، و...، کاهش خواب اوري ناشي از بنزوديازپين ها، افزايش ريسک بروز اريتمي ناشي از کاتکول امين ها در مصرف همزمان هالوتان، ايجاد تشنج در مصرف همزمان کتامين، خنثي سازي تاثير شل کننده هاي عضلاني غير دپلاريزان.
عوارض جانبي
بي قراري ، سرگيجه ، تپش قلب ، تاکي کاردي سينوسي ، تهوع ، استفراغ ، تشنج ، آريتمي ، وقفه تنفسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- سرعت متابوليسم دارو در افراد مختلف متفاوت .
2- قابل تزريق با انفوزين وريدي در D5W .
3- مصرف دوز هاي بالاتر در بيماران سيگاري .
4- مصرف دارو با غذا در صورت بروز عوارض گوارشي .
5- در صورت بروز آريتمي ، تشنج ، بي قراري ، درد شديد معده ، استفراغ يا سردرد تماس با پزشک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی