چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تاليوم (Thallium)
اشکال دارویی
    5mci, 10mci : آمپول
کاربرد دارو
جهت تصوير برداري پرفيوژن ميوکارد در بيماران IHD حين تست استرس قلبي .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
تجويز وريدي براي اسکن ميوکارد در بررسي MI حاد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی