يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تتراسيکلين (Tetracycline Hcl)
نام های تجاری
Achromycin , Tetracyn
اشکال دارویی
    1 % : پماد چشمي
    250mg : کپسول
    3 % : پماد موضعي
    - : بالک
دسته بندی
دسته بندی دارویی : تتراسيکلين
کاربرد دارو
عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي حساس به دارو .
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
آنتي بيوتيک باکتريواستاتيک ، مهار سنتز پروتئين ، جذب ناقص گوارشي و کاهش جذب در حضور يونهاي فلزي دو يا سه ظرفيتي ، شير يا غذا .در تجويز 500mg از راه خوراکي هر 6 ساعت ايجاد غلظت ثابتي در حدود 4-5mcg در ميلي ليتر. توزيع گسترده در بافتها و مايعات بدن، دفع ادراري و مدفوعي.
موارد منع مصرف
حساسيت به هر يک از داروهاي اين دسته ، کودکان زير 8 سال .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز معمول 1-2 gr در روز خوراکي منقسم در 4-2 دوز يکسان در عفونت هاي خفيف تا متوسط 500mg دو بار در روز يا 250mg چهار بار در روز و در عفونت هاي شديد 500 mg چهار بار در روز کودکان بالاي 8 سال 25-50 mg /kg در روز منقسم در 4 دوز مساوي .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و در پوشش بسته و مقاوم به نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف داروهاي حاوي کاتيون هاي 2 يا 3 ظرفيتي مثل آنتي اسيد ها يا برخي ملين ها 2-1 ساعت قبل يا پس از تجويز تتراسايکلين ، مصرف اهن 2 ساعت قبل يا 3 ساعت بعد از تتراسايکلين، کاهش جذب دارو در مصرف سولفات روي، تقويت اثر داروهاي ضدانعقاد خوراکي در مصرف همزمان، اثر سينرژيستيکي ضدقارچي در مصرف با امفوتريسين B، پرهيز از مصرف همزمان داروهاي ضداسهال حاوي کائولين يا پکتين، خطر بروز مسموميت با ليتيوم در مصرف همزان با تتراسيکلين، کاهش اثر ضد بارداري قرصهاي ضد بارداري خوراکي حاوي استروژن،افزايش غلظت ديگوکسين و تئوفيلين.
عوارض جانبي
حالت تهوع – استفراغ – اسهال – بي اشتهايي – نفخ – دل درد – احساس سوزش و درد در ناحيه اپي گاستر ، استوماتيت، گلوسيت، ديسفاژي، رشد بيش از حد کانديدا، تغيير رنگ دندان، راش،اريتم، درماتيت پوسته ريزي دهنده، سندرم استيونس جانسون، خارش ، کهير، انژيوادم، درگيري ريوي، ائوزينوفيلي، اسم، انافيلاکسي، پورپوراي آنافيلاکتوئيد، پريکارديت.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تهيه کشت و آنتي بيوگرام قبل از درمان .
2- بررسي عملکرد کليوي ، کبدي و هماتولوژيک بيمار قبل از درمان به صورت دوره اي حين درمان .
3- بروز اسهال ممکن است نشانه کوليت با غشاي کاذب باشد .
4- مرتب زبان و مخاط دهان بيمار را معاينه کرده و به عفونت ثانويه توجه شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی