جمعه 4 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تتراکوزاکتايد (Tetracosactide)
نام های تجاری
Synacthen Depot
اشکال دارویی
    1mg/ml : آمپول
کاربرد دارو
مصرف به صورت تشخيصي در بررسي عدم کفايت آدرنوکورتيکال ، به ندرت مصرف درماني .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد.
مكانيزم اثر دارو
پلي پپتيد صناعي با خواص عمومي مشابه به کورتيکو تروپين ، تجويز به صورت تشخيصي براي بررسي عدم کفايت آدرنوکورتيکال داراي فارموکينيک سه مرحله اي به دنبال تجويز وريدي ،حذف سريع پلاسمايي و بيشتر از راه توزيع در غدد آدرنال و کليه ها . داراي نيمه عمر نهايي حدود 3 ساعت و دفع کليوي.
موارد منع مصرف
در صورت سابقه واکنش هاي افزايش حساسيتي به کورتيکوتروپين با تتراکوزاکتايد.
نحوه مصرف
انجام آزمون اوليه بر اساس سنجش غلظت کورتيزول پلاسمايي بلافاصله قبل و دقيقا 30 دقيقه پس از تزريق معادل 250 mcg تتراکوزاکتايد به صورت عضلاني يا وريدي است .
شرايط نگهداري
نگهداري زير نيتروژن ، 8-2 دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
مشابه ساير کورتيکو استروئيد ها .
عوارض جانبي
در کل مشابه کورتيکوتروپين ، واکنش هاي افزايش حساسيتي مثل آنافيلاکسي ديده شده .در کل تتراکوزاکتايد کمتر از کورتيکوتروپين ايمونوژن است.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از تجويز دارو بدون نسخه پزشک و مصرف خودسرانه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی