جمعه 27 دي 1398    |    Friday, January 17, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تتراکوزاکرين (Tetracosacrin [Cosyntropin])
نام های تجاری
Cortrosyn
اشکال دارویی
    1mg/ml : آمپول
کاربرد دارو
تشخيص سريع و بيماريابي نارسايي کورتکس آدرنال .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اتصال به گيرنده هاي اختصاصي در غشاي پلاسمايي سلول آدرنال و تحريک سنتز استروئيد هاي آدرنال در افراد با عملکرد طبيعي کورتکس آدرنال ، حداکثر غلظت پلاسمايي کورتيزول 60-45 دقيقه پس از تجويز وريدي يا زير پوستي، نيمه عمر نهايي حدود 3 ساعت.
موارد منع مصرف
زخم گوارشي ، اسکلرودرما ، پوکي استخوان ، عفونت هاي قارچي سيستميک .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 0.25-0.75mg IM يا IV طي دو دقيقه يا 0.25mg در محلول نرمال سالين انفوزيون وريدي طي 6 ساعت با سرعت 0.04 mg /h کودکان : زير 2 سال IM 0.125 mg و در بالاي 2 سال مشابه بزرگسالان .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر دارو در مصرف همزمان داروهاي ضد تشنج ، باربيتورات ها و ريفامپين ، افزايش اثر دارو با استروژن ها، افزايش خطر بروز خونريزي گوارشي در مصرف NSAID ها و ساليسيلاتها، ايجاد تغيير در ميزان تاثير داروهاي ضدانعقاد خوراکي، افزايش احتمال بروز هيپوکالمي در مصرف همزمان مدرهاي دفع کليوي پتاسيم.
عوارض جانبي
سرگيجه ، سرخوشي ، بي خوابي ، احتباس آب و سديم ، تشنج ، ادم پايي ، شوک، افزايش فشار داخل جمجمه اي، واکنش هاي حساسيتي شديد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام آزمون هاي پاسخي آدرنال و آزمون حساسيت پيش از آغاز درمان .
2- کنترل وزن بيمار و فشار خون او .
3- در نظر داشتن علايم آدرناليسم در نوزادان و مادران مصرف کننده دارو در دوره بارداري .
4- تحت نظر داشتن بيمار در مواقع بروز استرس .
5- احتمال دردناک بودن تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی