دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تتراکائين (Tetracaine Hcl)
نام های تجاری
Ak-T-caine , Minimus Tetracaine , Opticaine , Pontacaine
اشکال دارویی
    0.5 % : قطره چشمي
    1 % : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : استر
کاربرد دارو
به عنوان بي حس کننده کوتاه اثر موضعي چشم براي انجام اقدامات تشخيصي ، خارج کردن بخيه ها يا اجسام خارجي ارزيابي خراش قرنيه ، اعمال جراحي مينور چشم ، گشاد کردن مجراي اشکي و شستشوي آن .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
کاهش نفوذ پذيري غشاء سلولي عصبي به يون سديم و در نتيجه مهار دپلاريزاسيون غشا سلول عصبي ، P بالا و هيدروليز عمدتا در پلاسما و کمي در کبد و تبديل به متابوليت حاوي PABA و دي آمينواتانول .شروع اثر 15 ثانيه پس از مصرف، طول مدت اثر 15 دقيقه، دفع کليوي، پس از مصرف ژل 4%، نيمه عمر جذبي و حذفي 75 دقيقه.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا مواد مشابه PABA مصرف طولاني به ويژه براي خود درماني.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 2-1 قطره بلافاصله قبل از اقدامات فوق ، کودکان : توصيه نشده است .
شرايط نگهداري
27-8 درجه سانتيگراد و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش نفوذپذيري به داخل چشم در مصرف همزمان قطره هاي ميدرباتيک و سيکلوپلژيک . افزايش اثرات تتراکايين و احتمال مسموميت با آن در مصرف همزمان مهارکننده هاي کولين استراز، آنتاگونيزاسيون اثار سولفوناميدها.
عوارض جانبي
در طولاني مدت : ضايعات اپي تليال قرنيه ، کندي يا جلوگيري از بهبود آسيب هاي قرنيه ، کراتيت شديد ، تيرگي دايم قرنيه سوراخ شدن قرنيه ، اسکار.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت بروز مسموميت سيستميک ابتدا ايجاد و سرکوب عصبي و قلبي – عروقي و سپس تحريک عصبي .
2- سوء استفاده از تتراکائين سبب ايجاد Yellowish white densestromal از اولين نشانه هاي سميت قرنيه در اين موارد بستن چشم با Patch و مصرف آنتي بيوتيک وسيع الطيف و داروهاي سيلکوپلژيک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی