سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
توکسوئيد جذب شده کزاز (Tetanus toxide absorbed [TT])
اشکال دارویی
    0.5ml : آمپول
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
سوسپانسيون تزريقي استريل سفيد مايل به خاکستري ، حاوي توکسوئيد غليظ شده کلستريديوم تتاني ، توليد آنتي بادي هاي اختصاصي بر عليه اگزوتوکسين مترشحه از کلستريديوم تتاني . مناسب تر از توکسوئيد کزاز براي ايمن سازي .
موارد منع مصرف
حساسيت به ترکيبات آلومينيوم .
نحوه مصرف
مصرف واکسن TT همانند Td در بزرگسالان کودکان بالاي 6 سال تجويز بر اساس برنامه واکسيناسيون کشوري .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر واکسن کزاز در مصرف داروهاي سرکوب کننده ايمني ، کلرامفنيکل سيستميک ايمونوگلوبولين .
عوارض جانبي
اريتم ، سفتي در محل تزريق تا چند روز ، آنافيلاکسي ، عوارض عصبي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از مصرف جهت درمان عفونت کزاز يا براي ايجاد مصونيت سريع در افرادي که در گذشته واکسينه نشده اند .
2- در دسترس بودن اپي نفرين و ساير تجهيزات واکنش ها حساسيتي .
3- تاثير درمان توکسوئيد کزاز در سالمندان کمتر از جوانان.
4- در افراد با سطح آنتي بادي کزاز بالا ، عدم تجويز توکسوئيد کزاز با فاصله کمتر از 10 سال حتي در مورد اورژانس.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی