پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تستوسترون انانتات (Testosterone enantate)
نام های تجاری
Andro LA200 , Andryl , Delatestryl , Everone , Testone LA , Testrine – PA .
اشکال دارویی
    100mg/ml, 250mg/ml : آمپول
کاربرد دارو
هيپوگوناديسم در مردان ، تاخير بلوغ مردان ، سرطان پستان غير قابل جراحي .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود .
مكانيزم اثر دارو
اثر آندروژنيک ، اين دارو يک آندروژن اندوژن است که باعث تحريک گيرنده هاي آندروژن در بافتها و ارگانهاي هدف مي
گردد نيمه عمر 100-10 دقيقه اين دارو به طور عمده به صورت متابوليت از ادرار دفع مي گردد.
موارد منع مصرف
بيماري هاي شديد قلبي و کليوي ، سرطان پروستات ، سرطان پستان در مردان .
نحوه مصرف
هيپوگوناديسم در مردان : 50-400mg از راه عضلاني هر 2 تا 4 هفته تجويز شود . تاخير بلوغ در مردان : کودکان :
100mg از راه عضلاني هر 2 تا 4 هفته و حداکثر به مدت 6 ماه ، سرطان پستان : 200-400mg از راه عضلاني هر 2 تا
4 هفته .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
اثرات سمي اين دارو بر کبد به دنبال مصرف همزمان ساير داروهاي هپاتوتوکسيک افزايش مي يابد ، افزايش تاثير ضد انعقادي
وارفارين، کاهش نياز به داروهاي پايين اورنده خون و انسولين.
عوارض جانبي
در زنان : کلفت شدن صدا ، بزرگي کليتوريس ، تغيير در قاعدگي و در مردان قبل از بلوغ : بسته شدن زود رس اپي فيز ، پرياپسيم ، بزرگي آلت بعد از بلوغ ، آتروفي بيضه ، الگواسپرمي ، کاهش حجم انزال .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيماران توصيه نماييد بروز علايم زير را فورا به پزشک اطلاع دهند . نعوظ مقاوم و دردناک آلت تناسلي و ژينکوماستي در مردان.

2- کنترل راديوگرافيک سن استخواني بايد در اطفال نابالغ جهت تعيين سرعت رشد استخواني و تاثير درمان بر مرکز اپي فيزي هر 6 ماه يکبار انجام شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی