جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تربوتالين (Terbutalin sulfate)
نام های تجاری
Brethine , Bricanyl , Brethaire , Terbulin
اشکال دارویی
    0.5mg/ml : آمپول
    - : نبولايزر
    5mg : قرص
فرمول شیمیایی
C12H19NO3 = 225.284 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
عوارض جانبي
تاکي کاردي، سر درد، هيپرگليسمي، هيپوکالمي،
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی