پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ترازوسين هيدروکلرايد (Terazosin hydrochlride)
نام های تجاری
Hytrin
اشکال دارویی
    10mg, 2mg, 5mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بلوکر آدرنوسپتور
کاربرد دارو
کنترل پر فشاري خون و هيپرپلازي خوش خيم پروستات براي بهبود سندرم هاي ناشي از انسداد مجاري ادراري .
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
بلوک کننده آلفا آدرنورسپتور ، داراي اثرات مشابه پرازوسين و مدت اثر طولاني تر ، جذب سريع و کامل از طريق GI پس از مصرف خوراکي ، ايجاد اوج غلظت پلاسمايي حدود يک ساعت پس از مصرف . PB : 94-90% و متايوليسم کبدي .نيمه عمر پلاسمايي حدود 12 ساعت، دفع با مدفوع از راه صفرا و مقداري هم با ادرار.
نحوه مصرف
ايجاد اثرات کاهنده فشار خون در عرض 15 دقيقه پس از مصرف دارو در آن تا 24 ساعت تجويز دوز اوليه با ميزان 1mg هنگام خواب جهت جلوگيري از خطر افت فشار خون و افزايش دوز دارو با فواصل 7 روز براساس ميزان پاسخ دهي بيمار به صورت تدريجي ، در درمان پرفشاري خون : دوز نگهدارنده معمول 2-10 mg يک بار در روز .
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد دور ا هوا .
تداخل مصرف با ساير داروها
مشابه پرازوسين هيدرو کلرايد مي باشد . مراجعه به تک نگار مربوطه .
عوارض جانبي
مشابه پرازوسين هيدرو کلرايد مي باشد . مراجعه به تک نگار مربوطه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی