پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات (Tenofovir disoproxil fumarate)
نام های تجاری
Viread
اشکال دارویی
    300mg : قرص
کاربرد دارو
عفونت HIV-1 همراه ساير داروهاي ضد رترو ويروس .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد.
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد ويروس ، اين دارو يک آنتاگونيست آنزيم ترانس کريپتاز معکوس HIv است و باعث مهار رپيليکاسيون HIV مي شود .
دفع اين دارو از طريق کليه دفع مي شود .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 300 mg از راه خوراکي ، يکبار در روز قبل يا بعد از غذا تجويز مي شود.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
اين دارو سطح آتاراناوير را کاهش مي دهد.
عوارض جانبي
آستني ، سردرد ، درد شکم ، بي اشتهايي ، اسهال ، آروغ زدن ، تهوع ، استفراغ ، پانکراتيت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت مصرف همزمان اين دارو با ديدانوزين از بيمار بخواهيد اين دارو را دو ساعت قبل يا يک ساعت بعد از

ديدانوزين مصرف کند .

2- از بيمار بخواهيد در صورت بروز عوارض جانبي به خصوص تهوع ، استفراغ ، اسهال و سردرد به پزشک مراجعه

نمايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی