پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تني پوزايد (Teniposide (VM-26 ))
نام های تجاری
Vumon , Vehem
اشکال دارویی
    10mg/ml 5ML : آمپول
کاربرد دارو
درمان ALL .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
از مصرف دارو در طول بارداري خودداري شود .
موارد منع مصرف
حساسيت به تني پوسايد يا روغن کرچک.
نحوه مصرف
کودکان تجويز در صورت : 1- انفوزيون وريدي 165mg / m^2 انتي پوسايد در عرض نيم تا يک ساعت ، دوبار در هفته تا 8 الي 9 روز به همراه انفوزيون وريدي 300mg / m^2 سيتارابين دوبار در هفته تا 9-8 روز. 2- انفوزيون وريدي 250mg / m^2 تني پوسايد طي 1-5/0 دقيقه يکبار در هفته به مدت 8-4 هفته به همراه تزريق وريدي 1.5mg / m^2 وين کريستين يک بار در هفته به مدت 8-4 هقته و 40mg / m^2 در روز پردنيزون خوراکي به مدت 28 روز.
شرايط نگهداري
در درماي 8-2 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر درماني دارو در مصرف هم زمان با داروهاي ضد تشنج ، افزايش احتمال بروز عوارض سمي دارو در مصرف همزمان سيکلوسپورين، افزايش اثرات متوترکسات در مصرف همزمان.
عوارض جانبي
فقط داراي اثرات موتاژن و کارسنيوژن بيشتر از اتوپوسايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی