سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تيکوپلانين (Teicoplanin)
نام های تجاری
Targocid
اشکال دارویی
    400mg, 200mg : ويال
کاربرد دارو
به عنوان داروي جايگزين ونکومايسيسن به کار مي رود ، در درمان يا پيشگيري اندوکارديت عفوني ، پريتونيت مرتبط دياليز صفاقي يا عفونت هاي مشکوک در موارد نوتروپيک .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
مثل ونکومايسين يک آنتي بيوتيک گلوکوپپتيدي است که البته نسبت به ونکومايسين عليه سوزش هاي حساس موثر است البته برخي از باکتري هاي کوآگولاز منفي نظير استافيلوکوکها به ونکومانسين حساس ترند . نيمه عمر متوسط دارو 190 تا 30 ساعت است که اين به زمان نمونه گيري بستگي دارد.
موارد منع مصرف
در افراد داراي سابقه اختلالات کليوي .
نحوه مصرف
تجويز از IV اين دارو به صورت دفعي است يا طي 30 دقيقه انفوزيون صورت مي گيرد دوز اوليه IV يا IM ، 6mg/kg است که طي روز هاي بعد با 3mg/kg تجويز IV يا IM درمان دنبال خواهد شد.
تداخل مصرف با ساير داروها
اطلاعاتي در دسترس نيست . گاهي مصرف همزمان اين آنتي بيوتيک با آمينوگليکوزيدها باعث افزايش خطر سميت شنوايي ميشود.
عوارض جانبي
تب ، راش و خارش پوست ، آنافيلاکسي و برونکواسپاسم در مقايسه با ونکومايسين در تجويز IV اين عوارض کمتر خواهد بود. برافروختگي در اندامهاي فوقاني. سختي پوست و انژيوادم.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی