چهارشنبه 29 آبان 1398    |    Wednesday, November 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تاکرين (Tacrine)
نام های تجاری
Cognex
اشکال دارویی
    20mg, 30mg, 40mg : قرص
کاربرد دارو
بيماري آلزايمر خفيف تا متوسط .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد .
مكانيزم اثر دارو
افزايش سطح استيل کولين سيستم اعصاب مرکزي با مهار کولين استراز ، بلوک کننده کانال پتاسيمي و طولاني کردن پتانسيل عمل ، داراي خاصيت کولينرژيک متوسط جلوگيري از فعاليت MAO ، ممانعت از باز جذب نوراپي نفرين ، اپي نفرين و سروتونين ، جذب سريع گوارشي .
موارد منع مصرف
هيپرسنسيتيويتي به دارو ، ايجاد زردي در مصرف دارو .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 10 mg چهار بار در روز تا حداقل 6 هفته از ابتداي درمان چک آنزيم هاي کبدي (ALT/AST ) به طور هفتگي و افزودن 40 mg به دوز دارو به فواصل 6 هفته در صورت نياز تا ايجاد پاسخ مطلوب حداکثر دوز دارو 160 mg در روز منقسم در 4 دوز بعد از برگشت 18 هفته تا 4 ماه هر ماه يکبار و پس از آن هر 3 ماه يکبار ، چک آنزيم ها .
شرايط نگهداري
30-15 دور از نور و پوشش بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش اثر سوکسينيل کولين و شايد ساير بلوک کننده هاي عصبي-عضلاني ، دو برابر شدن غلظت سرمي تيوفيلين توسط تاکرين تا 60% در مصرف سايمتيدين، کاهش اثرات تاکرين با انتي کولينرژيک ها در صورت مصرف همزمان، افزايش اثار تحريکي بر معده با NSAIDs .
عوارض جانبي
سرگيجه – تهوع – استفراغ – اسهال – ديس پپسي – ميالرژي – سردرد – بي قراري – درد شکم – آتاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ارزيابي درماني بيمار معمولا شروع پس از 4-1 هفته گاه تا 6 ماه طول مي کشد .
2- کنترل سطح سرمي ترانس آميناز هاي بيمار هر 2 هفته طي 6 هفته اول سپس هر ماه به مدت 2 ماه و پس از آن هر 6 ماه در زمان افزايش دوز دارو کنترل تا 6 هفته به صورت هفتگي .
3- کنترل ميزان مايعات دريافتي و حجم ادرار .
4- تجويز 1 ساعت قبل از غذا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی