يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم فنيل بوتيرات (Sodium phenyl butyrate)
نام های تجاری
Buphenyl
اشکال دارویی
    2g/10ml : آمپول
    500mg : قرص
فرمول شیمیایی
C10 H11 Na O2 = 186.2 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی