سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سولپيرايد (Sulpiride)
نام های تجاری
Equilid , Dolmatil , Sulpitil
اشکال دارویی
    200mg S.tab : قرص
کاربرد دارو
اسکيزوفرني .
مصارف جانبي : کره ، درمان کمکي زخم پپتيک .
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد .
مكانيزم اثر دارو
بلوک انتخابي گيرنده هاي دوپاميني D2 مرکزي ، خاصيت آرام بخشي ، آنتي موسکاريني کاهش فشار خون و اکستراپيداميدال دارو کمتر از ساير ضد سايکوزها .
موارد منع مصرف
مانيا ، هيپومانيا ، نارسايي کليه ، سالمندان ، پورفيدي ، هيپرتانسيون با احتياط مصرف شود .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 200-400mg دوبار در روز ، در صورت بيماران به ويژه با علايم مثبت تا حداکثر 2/1 گرم دوبار در روز . در بيماران با علايم منفي دوز کمتر از 800mg در روز موثر در بچه هاي بالاي 14 سال 3-5mg/kg روزانه ، خوراکي .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش فراهم زيستي در مصرف همزمان با سوکرالفيت يا آنتي اسيد هاي حاوي آلومينيوم يا منيزيم هيدروکسايد .
عوارض جانبي
اختلالات خواب ، تحريک پذيري بيش از حد ، آژيتاسيون ، عوارض اکستراپيراميدال .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی