يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سولفاديازين (Sulfadiazine)
نام های تجاری
Adiazine
اشکال دارویی
    500mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سولفوناميد
کاربرد دارو
توکسوپلاسموزيس ، پروفيلاکسي تب روماتيسمي ، پروفيلاکسي مننژيت .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد.
مكانيزم اثر دارو
سولفوناميد کوتاه اثر با اثرات مشابه سولفامتوکسازول مراجعه به تک نگار Co-Trimoxazde ، جذب گوارشي آسان 6-3 ساعت . پس از مصرف خوراکي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي PB : 55-20% نيمه عمر حدود 10 ساعت نفوذ به CSF با غلظت درماني ، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت به سولفوناميد ها ، سالسيلات ها يا داروهاي مشابه.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 2-4gr در ابتدا تجويز خوراکي ويک جا و سپس 1gr هر 6-4 ساعت مدت درمان 4-3 هفته کودکان : 100-200mg/kg در روز به طور منقسم هر 6 ساعت تا 4-3 هفته .
شرايط نگهداري
در ظرف در بسته و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان دارو با پريمتامين يا ترميتوپريم داراي اثر سينرژيستيک بر روي مالاريا توکسوپلاسما .
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيت و آلرژيک ، تب ، حالت تهوع ، استفراغ ، راش ، اريتم ، سندرم استيونس جانسون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام شمارش کامل سلولي به طور منظم در صورت درمان بيش از 2 هفته .
2- کنترل عملکرد کليوي و انجام تجزيه ادرار به صورت هفتگي .
3- قطع مصرف در صورت بروز حساسيت ولي در طول حياتي بودن ادامه درمان با سولفاديازين ، استفاده از روش حساسيت زدايي و سپس تجويز دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی